2.06.2017 - rekrutacja na rok 2017/2018 rusza!

Napisano: 31.05.2017, 19:54 przez Admin      


W ramach rekrutacji na nowy rok żłobkowy 2017/2018 od dnia 2.06.2017 rok do 14 czerwca 2017 roku w godzinach 10 do 14 przyjmowane będą wnioski zgłoszenia dziecka do prowadzonego przez Fundację "Bajkowy Świat" żłobka.  

Do wniosków należy załączyć oświadczenia i dokumetny do wglądu. 

Wykaz niezbędnych do rekrutacji oświadczeń /dokumentów jest podany poniżej w załączniku. Oświadczenia należy składać na drukach przygotowanych przez Gminę Wrocław (do pobrania ze strony miasta Wrocławia): 

http://www.wroclaw.pl/rekrutacja-do-zlobkow-publicznych-i-niepublicznych-20172018

http://www.wroclaw.pl/files/zlobki-2017-2018/Zalacznik%20nr%205%20-%20Wniosek%20zgloszenia%20dziecka%20do%20zlobka%202017.2018.doc

http://www.wroclaw.pl/files/zlobki-2017-2018/zarzadzenie%206644_17_Prezydenta%20Wroclawia%20ws.%20rekrutacji.pdf

Bajkowy Żłobek mieszczczący się przy ul. Pionierów 6 we Wroclawiu ogłasza rekrutacje na 14 nowych miejsc na rok żłobkowy 2017/2018. 

Miesięczna opłata stala za pobyt dziecka w Bajkowym Żlobku w ramach miejsc NOWYCH będzie wynosić  403,20 z wyłączeniem jednego miesiąca wakacyjnego gdzie opłata wynosić będzie 950 zł. W ten miesiąc -  pełnopłatny - żłobek będzie nieczynny. Kwota wynika z braku dotacji Gminy w tym miesiącu.

Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 13 zł/dzień.

W ramach Kontynuacji opłata stała za pobyt dziecka od dnia 1.09.2017 roku wynosić będzie 375,90/ miesiąc.

Dane Fundacji:

Regon: 021470034
NIP: 8992712250
KRS: 0000377975

Konto Fundacji

BankRaiffeisen Polbank 96 1750 0012 0000 0000 3527 0388

Kontakt

Poniżej znajduja sie wszelkie sposoby kontaktu:

Adres: Pionierów 6, 52-112 Wrocław
Telefon: 888-110-443
E-mail: fundacjabajkowyswiat@vp.pl